Posted by: admin

Thanatopraxie, de lichte balseming na overlijden

In dit artikel wil ik u kennis laten maken met het toepassen van balseming bij opbaringen. Officieel heet dit Thanatopraxie. Naast de gekoelde opbaring van uw dierbare, is het tegenwoordig ook mogelijk om een lichte balseming uit te laten voeren. Opbaring zonder koeling.

Wat is Thanatopraxie?

Thanatopraxie is een tijdelijke balseming van het menselijk lichaam na overlijden.
Het is een nieuwe keuze voor de opbaring. Voorheen was de enige optie om op te baren met behulp van koeling. De balseming was alleen voor specifieke groepen (waaronder het koninklijk huis) toegestaan, nu is de lichte balseming voor iedereen mogelijk.

Wat is het verschil met de gekoelde opbaring?

Door het toepassen van deze vorm van tijdelijke balseming kan er onafhankelijk van de buitentemperatuur zonder koeling opgebaard worden. Het geluid van de motor van de koeling is dan ook niet aanwezig.
Daarnaast biedt deze behandeling ook cosmetische voordelen. Het zien of aanraken van de overledene tijdens het laatste afscheid is voor veel mensen een belangrijk onderdeel in het rouwproces.

Verkleuringen en andere ontbindingsverschijnselen, zoals geuren en indroging, zullen geen belemmering meer vormen bij het afscheid. Door toepassing van Thanatopraxie zullen blauwe verkleuringen nagenoeg verdwijnen of verminderen (denk hierbij aan handen, nagels, lippen en oren) en keert de natuurlijke teint terug. De overledene voelt ook niet meer “koud” aan.

Hoe wordt deze moderne manier van balseming uitgevoerd?

Het best is de behandeling uit te leggen aan de hand van het voorbeeld van nierdialyse. Bij nierdialyse wordt het bloed buiten het lichaam gebracht, gereinigd en weer terug in het lichaam gebracht.
Bij Thanatopraxie wordt in plaats van het schone bloed een balsemvloeistof terug gebracht die de ontbinding tijdelijk stil legt. Hoe lang deze periode precies zal zijn is bij iedereen verschillend. Net als een verdoving bij de tandarts. Bij de één duurt de verdoving een uur, bij de ander is het pas na ruim een dag uitgewerkt. Met Thanatopraxie ligt de ontbinding in het begin nagenoeg geheel stil en na ruim een week neemt de werking van de vloeistof weer langzaam af.

Is Thanatopraxie geschikt voor iedereen?

Voor Thanatopraxie werkt Vos Uitvaart samen met gecertificeerde specialisten die de balseming uitvoeren. Het is in principe voor iedereen geschikt, maar kan met name uitkomst bieden wanneer de nabestaanden van ver moeten komen of bij repatriëring van de overledene naar het buitenland. Ook wordt het toegepast na een ongeluk en medisch of juridisch onderzoek.

De balseming-specialisten komen zowel naar de thuislocatie als het rouwcentrum. Het is dus niet noodzakelijk om uw dierbare te vervoeren om de balseming te laten plaatsvinden.

Als we kijken naar de kosten dan zijn de kosten van de Thanatopraxie nagenoeg gelijk aan die van de gekoelde opbaring. Tijdens ons gesprek om de uitvaart te regelen zal ik u beide mogelijkheden toelichten.

Mocht u nu vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bronvermelding:Thanatopraxie

Voor samenstelling van dit artikel is gebruik gemaakt van informatie van

  • Van der Heden Balthasar
  • HQ Thanatopraxie

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *