Posted by: admin

PERSBERICHT: Innovatief uitvaartbedrijf zet mes in almaar duurder wordende uitvaarten

De gemiddelde prijs van een uitvaart is de laatste jaren schrikbarend gestegen. Veel nabestaanden worden dan ook geconfronteerd met onverwachte kosten na het overlijden van familieleden. Deels is dit te wijten aan de uitvaartbranche zelf, die doorgaans weinig transparant is over de kosten. Uitvaartbedrijf Meride Uitvaartverzorging wil daarom met een nieuwe propositie de sector uitdagen tot meer duidelijkheid en lagere prijzen en tegelijkertijd dezelfde service en kwaliteit bieden.

De uitvaartbranche een spiegel voorhouden: het kan ook anders. Dat is de insteek van het vernieuwende uitvaartbedrijf Meride Uitvaartverzorging. De sector wordt namelijk gedomineerd door enkele grote verzekeraars die als gevolg van forse vastgoed- en managementlasten hoge prijzen in rekening brengen voor een uitvaart. Daar komt bij dat veel Nederlanders geen goed beeld hebben van wat een uitvaart daadwerkelijk kost en de kosten ervan structureel te laag inschatten.

Volgens Marc Dreuning, Algemeen Directeur van Meride, is de branche hier zelf mede debet aan. “Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de branche niet transparant is over prijzen, waardoor nabestaanden na de uitvaart onverwachte kosten krijgen terwijl ze toch al een moeilijke tijd doormaken. Transparant zijn over tarieven en wat daarvoor geleverd wordt, zou voor zich moeten spreken voor elk uitvaartbedrijf”, aldus Dreuning.

Efficiënter werken

Om de gevestigde orde uit te dagen heeft Meride daarom een nieuwe uitvaartpropositie ontwikkeld. Het bedrijf rekent niet alleen lagere prijzen dan de verzekeraars voor een reguliere of gepersonaliseerde uitvaart, maar verhoogt tevens de waarde van elke uitvaartpolis met 5% voor iedereen die de uitvaart door Meride wil laten verzorgen. Dreuning: “Door kwalitatieve uitvaarten betaalbaarder te maken willen we zoveel mogelijk uitvaartconsumenten de mogelijkheid bieden om te kiezen voor een transparante, betrokken uitvaartverzorger. En daarmee de boodschap uitdragen dat het tijd is voor de branche om anders naar het product uitvaart te gaan kijken.”

Volgens de Algemeen Directeur komen de resultaten van de onderneming hierdoor niet onder druk te staan omdat Meride veel efficiënter kan werken. “We opereren weliswaar landelijk, maar we hebben een zeer platte organisatie met kleinschalig management en geen eigen vastgoed. Er is dus geen sprake van hoge indirecte kosten.”

Met deze nieuwe propositie wil Meride een duidelijk statement maken: iedereen heeft recht op een goed verzorgde uitvaart tegen een eerlijke prijs en niemand is verplicht zijn of haar uitvaart door een verzekeraar te laten organiseren. Dreuning: “Wij zijn de eerste uitvaartonderneming in Nederland met een dergelijk initiatief. Het kan in onze ogen gewoon niet zo zijn dat als je jaren trouw je premie betaald hebt, je nabestaanden moeten gaan bijbetalen voor de uitvaart. Dan ben je een soort van verzekerd maar ook weer niet. Wat ons betreft komt er een eind aan deze praktijk en komt de klant weer op de eerste plaats te staan.”

———- EINDE BERICHT ———-

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Dreuning, Algemeen Directeur Meride:

06 – 81 97 62 63 / m.dreuning@meride.nl

Rechten vrij beeldmateriaal vindt u via deze link: www.meride.nl/pers

Daar kunt u een foto van Marc Dreuning en het Meride logo downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *